Osnovne Informacije o životu i radu u Austriji

SS38020Prilikom dolaska u Austriju mnogi koji slabije govore ili ne govore nemački imaju problem da dobiju neke od osnovnih informacija koje im mogu pomoći u lakšoj integraciji u Austrijsko društvo.
Iako postoje brojne službe koje Vam u tome mogu pomoći do samih informacija se stiže relativno sporo. Brošure i skripte se mogu dobiti uglavnom na info modulima koje organizuje grad Beč. Ovom prilikom Vam predstavljam odličnu osnovnu brošuru pod imenom “Dobrodošli u Austriju” koju je izdalo ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa fondovima i institucijama za integraciju.

OEIF_Handbuch_BKS_NET-1

Komentari
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author